Jak požádat o přijetí?

  1. Vyplňte Žádost o přijetí na předepsaném formuláři

(Žádost si můžete vyzvednout v tištěné podobě osobně v našem Domě seniorů, nebo je dostupná také jako soubor ke stažení zde)

  1. Součástí žádosti je rovněž vyjádření praktického lékaře, kdy finanční náklady s ním spojené hradí žadatel.
  2. Vyplněnou žádost doručte osobně, nebo adresujte našemu domu:

Dům seniorů Bílá podkova

Slezská 2101/15

737 01 Český Těšín

 

  1. Na základě Vámi podané žádosti Vás bude kontaktovat naše sociální pracovnice a sjedná si s Vámi informativní schůzku, která se uskuteční zpravidla v našem bytovém domě, kdy Vám bude rovněž umožněna prohlídka prostředí celého areálu.

Během schůzky naše pracovnice zjišťuje očekávání žadatele a jeho potřeby, informuje ho o námi nabízených službách, o postupu při rozhodování o přijetí a o možném termínu nástupu. Zároveň je připravena zodpovídat případné dotazy a poskytnout základní poradenství k řešení Vaší situace.

  1. V případě vzájemné dohody bude s Vámi před umístěním uzavřena „Smlouva o podnájmu bytu“ a „Smlouva o poskytování pečovatelské služby“.