Kritéria pro účast

Závazná kritéria pro účast člena Přístavu na vodácké akci pořadané Přístavem Bílá podkova Hostivice z.s.

Podle typu lodi

Jízda na jakékoli lodi v rámci výcviku - Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
Jízda na pramici (raftu) - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Elév
Jízda na kánoi - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Elév
- Najeto prokazatelně 150km na pramici
- Účast na teoretické i praktické části Vodácké akademie v daném roce
Jízda na kajaku - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Elév
- Najeto prokazatelně 150km na pramici
- Účast na teoretické i praktické části Vodácké akademie v daném roce
- Řádně upevněná helma
Jízda na kromidle - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce minimálně na 150 bodů
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Elév
- Účast na teoretické části Vodácké akademie v daném roce
Výjimky - Pro vodáckou výpravu může jednorázově udělit admirál

Podle věku

Mladší 13 let - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Zodpovídá za přidělené vodácké vybavení, závady hlásí neprodleně kapitánovi oddílu nebo admirálovi
- Hodnost minimálně Elév
13 včetně - 15 let - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Zodpovídá za přidělené vodácké vybavení, závady hlásí neprodleně kapitánovi oddílu nebo admirálovi
- Hodnost minimálně Plavčík
15 včetně - 18 let - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Zodpovídá za přidělené vodácké vybavení, závady hlásí neprodleně kapitánovi oddílu nebo admirálovi
- Hodnost minimálně Starší plavčík
- Má potrvzení o schopnosti práce s dětmi a mládeží
18 let - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Zodpovídá za přidělené vodácké vybavení, závady hlásí neprodleně kapitánovi oddílu nebo admirálovi
- Hodnost minimálně Námořník II. Třídy
- Má potrvzení o schopnosti práce s dětmi a mládeží
- má Zdravotní průkaz pro práci s potravinami
Výjimky - Může udělit kapitán s platností maximálně do konce kalendářního roku
- Vždy však musí účastník absolvovat školení o bezpečnosti na vodě

Podle činnosti na vodě

Kormidelník lodi - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce minimálně na 150 bodů
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Elév
- Znalost povelů a signálů na vodě
- Umí základní a řídící záběry pádlem
- Znalost pravidel záchrany převržené lodi
- Zodpovídá za loď a její vybavení, závady hlásí neprodleně kapitánovi nebo admirálovi
Jízda na kormidle první nebo poslední lodi - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce minimálně na 150 bodů
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Elév
- Znalost povelů a signálů na vodě
- Umí základní a řídící záběry pádlem
- Znalost pravidel záchrany převržené lodi
- Znalost záchrany tonoucího ze břehu
- Účast na teoretické i praktické části Vodácké akademie v daném roce
- Znalost kilometráže
- Ovládá techniku jízdy na lodi (min. 3 body)
Vedení vodáckého výcviku - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce minimálně na 150 bodů bez chyb v bezpečnosti
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Námořník II. třídy
- Znalost povelů a signálů na vodě
- Umí základní a řídící záběry pádlem
- Znalost pravidel záchrany převržené lodi
- Znalost záchrany tonoucího ze břehu
- Znalost záchrany tonoucího z vody
- Účast na teoretické i praktické části Vodácké akademie v daném roce
- Ovládá techniku jízdy na lodi (min. 3 body)
- Věk minimálně 15 let
- Uplave minimálně 300m
- Uplave minimálně 10m pod vodou
- Zodpovídá za bezpečnostní školení účastníků
- Zodpovídá za bezpečnost na akci
- Zodpovídá za úklid a uložení použitého materiálu
Vedení vodácké akce - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce minimálně na 150 bodů bez chyb v bezpečnosti
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Námořník II. třídy
- Znalost povelů a signálů na vodě
- Umí základní a řídící záběry pádlem
- Znalost pravidel záchrany převržené lodi
- Znalost záchrany tonoucího ze břehu
- Znalost záchrany tonoucího z vody
- Účast na teoretické i praktické části Vodácké akademie v daném roce
- Znalost kilometráže
- Ovládá techniku jízdy na lodi (min. 3 body)
- Umí opravit loď nouzově i trvale
- Věk minimálně 18 let
- Uplave minimálně 300m
- Uplave minimálně 10m pod vodou
- Zodpovídá za bezpečnostní školení účastníků
- Zodpovídá za bezpečnost na akci
- Zodpovídá za úklid a uložení použitého materiálu
- Kvalifikace Vedoucí vodní turistiky nebo jiná obdobná
- znalost Zákona o vnitrozemské vodní plavbě, předpisů a pravidel pro jízdu na lodích
Výjimky - Může jednorázově udělit Admirál přístavu
- Vždy však musí účastník absolvovat školení o bezpečnosti na vodě

Podle funkce

Žádná funkce - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Elév
- Splní alespoň 4 požadavků z plavání
Člunař - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Plavčík
- Splní alespoň 8 požadavků z plavání
Kormidelník - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce minimálně na 150 bodů
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Starší plavčík
- Splní alespoň 8 požadavků z plavání
- účast na teoretické i praktické části Vodácké akademie v daném roce
Lodivod - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce minimálně na 150 bodů bez chyb v bezpečnosti
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Lodník II. Třídy
- Splní alespoň 8 požadavků z plavání
- Věk minimálně 15 let
- účast na teoretické i praktické části Vodácké akademie v daném roce
- prezentace na teoretické části VA v daném roce
Přístavný - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce minimálně na 150 bodů bez chyb v bezpečnosti
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Námořník II. Třídy
- Splní alespoň 8 požadavků z plavání
- Věk minimálně 18 let
- účast na teoretické i praktické části Vodácké akademie v daném roce
- prezentace na teoretické části VA v daném roce
Kapitán - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce minimálně na 150 bodů bez chyb v bezpečnosti
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Lodník II. Třídy
- Splní alespoň 8 požadavků z plavání
- Věk minimálně 18 let
- Kvalifikace Vedoucí vodní turistiky nebo jiná obdobná
- účast na teoretické i praktické části Vodácké akademie v daném roce
- prezentace na teoretické části VA v daném roce
- výuka na praktické části VA v daném roce
Admirál - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce minimálně na 150 bodů bez chyb v bezpečnosti
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Lodník II. Třídy
- Splní alespoň 8 požadavků z plavání
- Věk minimálně 18 let
- Kvalifikace Vedoucí vodní turistiky nebo jiná obdobná
- účast na teoretické i praktické části Vodácké akademie v daném roce
- prezentace na teoretické části VA v daném roce
- výuka na praktické části VA v daném roce
Rejdař - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
Lodní lékař - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Elév
- Splní alespoň 8 požadavků z plavání
- Má u sebe lékarničku
Ostatní funkce - Napsat test do první akce na vodě v kalendářním roce
- Školení bezpečnosti na vodě jedenkrát ročně
- Hodnost minimálně Elév
- Splní alespoň 8 požadavků z plavání
Výjimky - Pro účast na vodácké akci může udělit jednorázově výjimku pouze admirál, a to písemně

Doplněk

- V případě nepřítomnosti lodního důstojníka na akci přebírá jeho povinnosti nejbližší vyšší důstojník
- V rámci svých funkčních povinností je lodní profous nadřízeným lodivoda
- V rámci svých funkčních povinností je lodní zásobárník nadřízeným přístavného
- V rámci svých funkčních povinností je lodní lékař nadřízeným všem účastníkům akce

Rozdělení funkcí od nejnižší po nejvyšší pro velení (zastupování)

- Člunař – kormidelník – lodivod – přístavný – kapitán – kapitán oddílu – rejdař – admirál – admirál přístavu
- Lodní profous – lodivod – přístavný – kapitán – kapitán oddílu – rejdař – admirál – admirál přístavu
- Lodní zásobárník – přístavný – kapitán – kapitán oddílu – rejdař – admirál – admirál přístavu
- Lodní lékař – kapitán – kapitán oddílu – rejdař – admirál – admirál přístavu
- Ostatní funkce – kormidelník – lodivod – přístavný – kapitán – kapitán oddílu – rejdař – admirál – admirál přístavu
- V případě stejných funkcí je vždy nadřízeným důstojník s vyšší hodností, v případě stejných hodností služebně starší důstojník